Advies

Als u als leidinggevende ziet dat een werknemer van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat met het werk bezig is, deadlines mist, vermoeid oogt en een kort lontje heeft, wordt het tijd in actie te komen. Hoe dan? Adviseert u de werknemer zich niet zo druk te maken, vakantie op te nemen, zich ziek te melden of draagt u werk over aan collega’s? Welke feedback geeft u aan de werknemer?

We geven u als leidinggevende of HRM-medewerker advies hoe u een dreigende overspannenheid of burn-out bespreekbaar maakt en hoe u op een goede manier contact houdt en begeleidt.

Weet u waar u goed aan doet, als uw werknemer weer gaat re-integreren na een burn-out? Laat u de werknemer komen om koffie te drinken of geeft u taken, en hoeveel en welke dan? Wat mag u verwachten?

Als u ziet dat in een team de ene na de andere collega uitvalt met klachten van ernstige vermoeidheid, hoe pakt u dat dan op?

Hoe kunt u ervoor zorgen dat de vitaliteit in teams hoog blijft?

Voor deze en andere vragen rondom vitaliteit, stress en burn-out (preventie), zijn wij uw gesprekspartner.