Individuele begeleiding

Voor mensen die een burn-out dreigen te krijgen of reeds als dusdanig gediagnosticeerd zijn, bieden we individuele begeleiding en coachtrajecten aan.

Deze coachtrajecten bestaan uit een intakegesprek waarbij we in kaart brengen binnen welke gebieden de werknemer problemen ervaart. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan fysieke klachten, sociale, intellectuele en emotionele problemen. Tevens besteden we aandacht aan de situaties die de stress veroorzaken. Daarbij nemen we ook de balans in spanning en ontspanning en de leefstijl mee. Vervolgens gaan we –als die behoefte er is- in gesprek met de werknemer en leidinggevende om de doelen vast te stellen. Daarna volgen een aantal coachsessies en een eindgesprek waarbij de doelen geëvalueerd worden.

Tijdens de coachsessies verkrijgt de werknemer inzicht in de onderliggende patronen, bijvoorbeeld uit het gezin van herkomst, die ten grondslag liggen aan de burn-out. Door inzicht kan de medewerker deze loslaten en door oefening verwerft hij of zij nieuw gedrag.

Een coachingstraject bestaat uit een intakegesprek, indien gewenst een driegesprek met werknemer en leidinggevende, ongeveer 6-8 coachgesprekken van 1 uur,  en een eindgesprek.

Voor individuele begeleiding buiten het werk om verwijzen we naar www.vitaal.nu