Burn-out Preventie

Overwerkt, overspannen, burn-out: de begrippen worden vaak door elkaar gebruikt. Wij zien het meer als een glijdende schaal. Door het niet herkennen of serieus nemen van signalen die duiden op stress en de noodzaak om te ontspannen, kan overwerktheid omslaan in overspannenheid of zelfs een burn-out.

Wanneer er langdurig onvoldoende balans is tussen in actie komen en ontspannen, belasting en belastbaarheid, de zorg voor anderen en de zorg voor jezelf, verlies je het contact met je lijf, je verlangens en je vitaliteit en kun je ‘opbranden’. Herkenning van burn-outsignalen is daarom belangrijk.

Symptomen als aanhoudende vermoeidheid, een overmaat aan voedsel, alcohol, slaap, snel geïrriteerd zijn, je overbelast voelen, gebrek aan concentratie, vaak alleen willen zijn en mensen vermijden en gaan twijfelen aan jezelf; het kunnen allemaal uitingen zijn van een (beginnende) burn-out.

Tijd om aan de slag te gaan. Niet alleen met uitrusten, afstand nemen, maar ook  met onderzoeken wat hiertoe heeft geleid en experimenteren met nieuw gedrag. Eigenschappen als perfectionisme en een groot verantwoordelijkheidsgevoel dragen bij aan het doen ontstaan van een burn-out in combinatie met grote druk van buitenaf . Het is altijd een wisselwerking tussen persoonlijke kenmerken en eisen die door de omgeving worden gesteld.  

We ondersteunen in het herstel van de vitaliteit met workshops, trainingen, individuele begeleiding en advies.