Workshop Grenzen 2: leren over grenzen in contact met anderen