Wat is een bore-out?

Bij een bore-out doe je in je werk wat er van je verwacht wordt maar ontbreekt er voldoening, enthousiasme en inspiratie. Dit gemis maakt dat je bij een bore-out negatieve stress ervaart. Deze stress komt dus voort uit verveling, het werk omvat voor jou (tijdelijk) te weinig positieve uitdagingen. Waarschijnlijk lijkt de drijfveer waarmee je dit werk ooit bent begonnen nu ver weg.
Mensen met een bore-out hebben vaak weinig energie en kunnen zich regelmatig nutteloos en leeg voelen. Piekeren en fysieke klachten zijn ook bekende verschijnselen die optreden bij mensen die langdurig (moeten) onderpresteren.
De klachten lijken dus precies op de verschijnselen van een burn-out. Daar waar er bij een burn-out sprake is van langdurige te hoge belasting, gaat het bij een bore-out eerder over onderbelasting. Toch kunnen beiden last hebben van een verminderd gevoel van competentie.

Het gevaar van een gouden kooi
wat is een bore outEen bore-out wordt niet altijd herkend. Ook vinden mensen met een (beginnende) bore-out vaak dat ze niet mogen klagen. Ze hebben bijvoorbeeld een goede baan waar een ander jaloers op zou zijn. Misschien ben je goed in je werk maar vind je het niet meer leuk, maar mag je dat van je zelf als een probleem zien? Of de arbeidsvoorwaarden zijn goed en je zou wel gek zijn als je dat zomaar loslaat. Als je privé (grote) financiële verplichtingen hebt of als je zelf van zekerheid houdt, kan het gebeuren dat je om die reden te lang blijft hangen.
In een situatie die niet langer motiverend is, voel je de energie eerder weglopen in plaats van dat je enthousiast thuis komt van je werk. Bij een bore-out is er te weinig tijd genomen om stil te staan bij ‘wat vind ik leuk?’.

Wat is belangrijk als je merkt dat je in een bore-out terecht komt?
Het belangrijkste is om weer contact te krijgen met wat je inspireert, waar je warm voor loopt in je werk. Herken je tijdig de signalen dan kun je vaak de vraag wat je inspireert nog wel beantwoorden.
Ben je al langer in een dip, dan zijn een paar gesprekken met een coach een goede start. Je krijgt dan stap voor stap weer connectie met wie je bent, waar je voor staat en wat je wilt.
Als je dit weer helder hebt dan kun je het bespreekbaar maken bij je leidinggevende. Het is heel gebruikelijk om als medewerker aan te geven dat je naar een nieuwe stap of naar inhoudelijke inspiratie verlangt omdat dit je motiveert. Organisaties en leidinggevenden zitten hier zeker op te wachten.

Verantwoordelijkheid aan twee kanten
Het bespreekbaar maken en houden van je intrinsieke motivatie en passende uitdagingen is een verantwoordelijkheid die bij zowel de leidinggevende (organisatie) als ook bij de medewerker zelf ligt. Gezamenlijk kun je kijken wat het betekent voor je rol als je bijvoorbeeld naast je procesrol ook meer inhoudelijke uitdaging wilt, of vice versa. Misschien ga je wel binnen een andere afdeling aan de slag, waar ze juist je eerdere kennis en ervaring goed als aanvulling kunnen gebruiken. Of je gaat meedoen in projectgroepen zodat je andere kwaliteiten verder kunt ontwikkelen.
In sommige situaties is het zo dat een medewerker zelf iets kan toevoegen aan zijn of haar werk. De organisatie kan dit faciliteren door bijvoorbeeld ontwikkelingsbudget voor een cursus of coaching aan te bieden. Zo hoef je niet altijd te wachten tot een organisatie het voor je organiseert en kun je zelf initiatief nemen en daarbij support vragen.

Context
Verandering in je motivatie kan ook komen als gevolg van een verandering in de context:

  • verandering in levensfase: het is echt een verschil of je net van de opleiding komt en weinig verplichtingen hebt of een gezin bent gestart met alle organisatie, verplichtingen en gebroken nachten erbij. Of je komt in de fase dat de kinderen je niet meer zo hard nodig hebben en denkt: ‘nu is het eindelijk tijd voor mij!’ Gevolgd door: ‘wat wil ik eigenlijk?’ En een aantal banen verder en definitief grijze haren is de vraag misschien: Hoe ga ik al mijn kennis en ervaring doorgeven? Wat kan ik voor anderen in de organisatie betekenen? En wat wil ik nog graag doen met de laatste tien werkjaren van mijn leven?
  • verandering in cultuur of organisatiegrootte: wanneer een organisatie hard groeit, kan het zijn dat je je minder thuis voelt in de nieuwe omvang, de andere werkwijzes, gewijzigde functie of manier van omgaan met elkaar. Soms ligt de wens tot verandering ook binnen jezelf omdat je interesse verandert. Misschien wil je na een periode in de commerciële sector graag in een andere niet-commerciële organisatiecultuur gaan werken. Soms zie je bij mensen die twintig jaar in de zorg gewerkt hebben, dat ze nog een keer een switch willen maken. Vaak komt dan een eerdere interesse zoals techniek of een (ander) creatief beroep weer bovendrijven.

Tot slot
Het is heel gebruikelijk om na een periode op een vaste plek te hebben gewerkt opnieuw te kijken wat je op dit moment motiveert, uitdaagt en passend is bij je levenssituatie. Heb je het idee dat je werkplezier en enthousiasme wel voor verbetering vatbaar is? Begin met de eerste stap: maak het bespreekbaar (met je partner of goede vrienden, met je leidinggevende of extern met een coach). En onderzoek hoe ‘dat wat je wilt’ past binnen een baan, binnen of buiten het bedrijf. Er zijn altijd mogelijkheden, concrete ideeën ontstaan vaak gaandeweg. Je werk is een groot deel van je levenstijd, de moeite waard om die goed in te richten.