Stressklachten oppakken, burn-out voorkomen!

'Van de werkenden heeft één op de zeven stress en burn-out klachten. Vaak gaat het om toegewijde en enthousiaste medewerkers. Zij gaan onverminderd door met hun taak, ook al is het met afnemend werkplezier vergezeld van gezondheidsklachten. Deze medewerkers kunnen voor de buitenwereld goed presteren terwijl ze zelf het gevoel hebben het niet meer aan te kunnen en minder goed te functioneren.' Herken jij je in dit verhaal?

Stress
Er is sprake van ongezonde stress wanneer de balans in wat er van je gevraagd wordt en wat jij denkt waar te kunnen maken langere tijd uit evenwicht is. Je merkt het doordat je niet meer adequaat kunt reageren op lastige situaties zoals een boze klant of op het verzoek om nog een extra taak erbij. Je reageert anders dan voorheen. Aanhoudende ongezonde stress leidt tot gedragsverandering, versterkte emoties of juist apathie en fysieke verstoringen. Het gaat meestal om een combinatie van uiteenlopende klachten en is sterk persoonsgebonden.

Signalen serieus nemen
Stressklachten wijzen op een onderliggend probleem dat om aandacht vraagt. In plaats van hopen dat het vanzelf overgaat, is het probleem onderkennen en actie ondernemen een gezonde reactie. Allereerst is het belangrijk om je klachten bespreekbaar te maken. Bij beginnende klachten kan een gesprek met je leidinggevende of HRM mogelijk al tot voldoende oplossingen leiden. Daarbij kun je denken aan oplossingen voor de korte én voor de lange termijn. Met een coach kun je werken aan vaardigheden en overtuigingen die je stressbestendigheid vergroten. Bij langdurige stressklachten is het zo wie zo verstandig om buiten het werk begeleiding in te schakelen. Het herstel bij mensen die begeleiding krijgen verloopt aanwijsbaar voorspoediger.

Verminder je stressklachten en vergroot je vitaliteit!

Gebruik je STAP budget voor het anti-stress en burn-out programma, hierbij krijg je:

  • Online modules: inzichten en oefeningen waar je direct en als het jouw uitkomt mee aan de slag kunt.
  • 3 sessies met een ervaren coach: concrete handvatten bij jouw stressbron.

Klik hier voor meer informatie & vraag jouw subsidie aan!

De omgeving
Overspannenheid en burn-out raakt niet enkel jou als persoon. Het heeft ook gevolgen voor je privésituatie, het werk en je collega's. Naast jijzelf heeft ook je omgeving belang bij zorgvuldige begeleiding gericht op herstel en verantwoorde terugkeer. De omgeving kan ook een positieve rol spelen bij je herstel. Zo herkent soms een leidinggevende, collega of partner eerder dan jijzelf dat je weer over je eigen grenzen gaat. Of zien ze scherper waar de stressbron ligt en welke oplossing je verder helpt.

Support
Het is aan jou om je stressklachten serieus te nemen en deze bespreekbaar te maken. De weg naar herstel hoef je niet alleen te doen. Als coaches kunnen we je begeleiden bij:

  • stapsgewijs opbouwen van je vitaliteit
  • het vergroten van je stressbestendigheid en stevigheid
  • het vinden van structurele oplossingen voor de onderliggende stressbronnen
  • opnieuw regie ervaren in je werk en privéleven
  • stap voor stap plezier, passie en voldoening in je werk terugvinden.

Wil je een burn-out voorkomen en je vitaler voelen?

Klik hier voor meer informatie & vraag jouw subsidie aan!