Werkwijze

Mensenwerk is maatwerk! We werken daarom altijd met een kennismakingsgesprek en heldere afspraken over wat we gaan doen. Wij vinden het belangrijk om zowel de belangen van de organisatie als die van de mensen waar het om gaat in het oog te houden.

We zijn er voorstander van om medewerkers met burn-out-gerelateerde klachten zo veel mogelijk op de werkplek te houden. Door uitgeputte medewerkers zolang het nodig is uit de wind te houden, kunnen zij daadwerkelijk herstellen en weer opladen.

Voor medewerkers is het prettig om al in het begin van de begeleiding te ervaren dat concrete oplossingen effect hebben. Zo krijgen zij weer vertrouwen in het herstel en hun eigen mogelijkheden. Daarnaast bieden we vanuit onze expertise interventies om inzicht te krijgen in dieperliggende oorzaken en gedragspatronen te veranderen.

Naar aanleiding van uw vraag gaan we graag met u in gesprek over de meest passende vorm van begeleiding en training. Met plezier dragen wij bij aan het vergroten van de vitaliteit in uw organisatie.