Begeleiding bij burn-out regio Veenendaal

Herken je klachten als aanhoudende vermoeidheid, hoofd- nek of rugpijn, snel geïrriteerd zijn, je overbelast voelen, besluiteloosheid, mensen vermijden en emotionele uitbarstingen? Vraag je je wel eens af hoe lang je het nog volhoudt in deze organisatie? Het kunnen allemaal signalen zijn die wijzen op een beginnende burn-out.

Het is belangrijk om signalen die duiden op langdurige stress serieus te nemen. Wanneer je tussentijds niet meer voldoende oplaadt, kun je geleidelijk opbranden. Ben je al een poosje overwerkt en wil je een dreigende burn-out voorkomen? Onderneem dan actie om ervoor te zorgen dat je begint met herstellen. Meestal is er sprake van langdurige onbalans in wat er van je gevraagd wordt en wat je aankunt.

Met een coach kijk je naar deze onderliggende problemen of patronen en leer je hoe je dingen anders kunt aanpakken. Eigenschappen als perfectionisme en een groot verantwoordelijkheidsgevoel dragen bij aan het doen ontstaan van een burn-out in combinatie met grote druk van buitenaf. Het is altijd een wisselwerking tussen persoonlijke kenmerken en eisen die door de omgeving worden gesteld.

We ondersteunen in het herstel van de vitaliteit met o.a. trainingen en individuele begeleiding. Het is prettig om al in het begin van de begeleiding te ervaren dat concrete oplossingen effect hebben. Zo krijg je weer vertrouwen in het herstel en jouw eigen mogelijkheden.

Neem voor meer informatie of het maken van een afspraak contact op met:

jenny.kieskamp@burnout-preventie.nl  of 06-348 99 321
Praktijkadres: Marijkeweg 22, 6709 PG Wageningen